Riksantikvaren og Bane Nor gjør et forsøk på å finne en løsning i den betente jernbanestriden i Hamar. Slik velger vi å tolke e-posten som Hamar Arbeiderblad har fått tilgang til. Den avdekker at sentrale personer i Kommunaldepartementet har sittet i møte med ledelsen i Bane Nor, Riksantikvaren og Jernbanedirektoratet hvor dobbeltsporet gjennom Hamar er temaet.

Riksantikvaren har som kjent lagt ned innsigelse mot både brualternativet og kulvertalternativet til Bane Nor. Samarbeidsklimaet mellom de to etatene har heller ikke vært godt. I Bane Nor har det vært sterke reaksjoner på at Riksantikvaren kom med sin innsigelse så sent i prosessen.

Møtereferatet tyder på at Kommunaldepartementet nå legger press på etaten for å finne en løsning. Det er i seg selv positivt. Hamar trenger ikke et nytt E6 i Åkersvika, hvor områder båndlegges i årevis fordi staten ikke klarer å skjære gjennom og ta en avgjørelse. Det vil hindre sentrumsutviklingen, og skape en uholdbar uvisshet for alle boligeiere som blir berørt av de ulike trasévalgene.

Dessuten er en slik prosess et signal om at Kommunaldepartementet ikke bare lar seg diktere av Bane Nor. Det hører som kjent til sjeldenhetene at departementet velger å sette til side et klart råd fra det tidligere Jernbaneverket. Derfor har det vært all grunn til å frykte at det enkleste valget var å gi Bane Nor gjennomslag for sitt førstevalg: Vestkorridor på bru. Nå blir Bane Nor satt under press, i et forsøk på å finne en løsning.

En forbedret kulvert er ifølge møtereferatet det som er gjenstand for forhandlinger. Det er et spor også Fylkesmannen i Hedmark har lansert, og som fikk positiv respons hos Hamars ordfører. Forutsetningen er at kulverten går så dypt i terrenget at den i tilstrekkelig grad innfrir kravet om at sjøfronten skal være tilgjengelig. Til nå har Bane Nor stått steilt på sitt. Kanskje kan presset fra Kommunaldepartementet for å finne en løsning i samarbeid med Riksantikvaren være det som skal til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00