Det er kampen om det gode samfunnet Vedum utkjemper. Et samfunn hvor beslutningene tas nært der folk bor. Der folk møtes over kaffekoppen.

Meningsmålingene forteller at det fylkesleder Aasa Gjestvang på årsmøtet utropte til «et parti i særklasse», har truffet en nerve ute i distriktene. Til Nationen forteller partilederen om kaffekopp-strategien, samtalene over kaffekoppen som er det beste sosiale medium av alle. Kaffekoppen gir en kontrast så skarp som overhodet mulig, satt opp mot digitalisering, effektivisering og sentralisering av samfunnet.

Mange av oss har en forkjærlighet for en prat over kaffekoppen. Maktesløshet overfor EU-direktiver og statlig overstyring har over lang tid skapt grobunn for frustrasjon. Når regjeringen heller ikke klarer å kommunisere hvorfor kommunereformen på sikt vil gi bedre og likere tjenester, og hvorfor politireformen gir et politi som er bedre i stand til å møte stadig mer avansert kriminalitet, så blir det gode tider for partiet som forsvarer livet ute i distriktene.

Årsmøtet i Hedmark Sp viste et selvsikkert parti Valgkampen kan fort komme til å handle mye om sakene Sp er opptatt av. Og det er som kjent enklere å peke på hvor regjeringen feiler, enn å presentere egne løsninger på de store politiske utfordringene i vår tid. Alle kan se at lensmannskontoret er lagt ned og at storsykehuset ligger i nabobyen. At kampen mot organisert kriminalitet krever bedre styring av ressursene i politiet, og at sykehusene er avhengig av stadig flere spesialister er mindre håndgripelig.

Arbeiderpartiet og Høyre har to unge, fremadstormende statsrådsemner som sine toppkandidater i Hedmark. Anette Trettebergstuen og Kristian Tonning Riise er allerede en del av den politiske eliten i Oslo. Dette er valgkampen hvor de bør huske hvor de kommer fra. Hvis ikke kan de lett bli rammet av det sinte brølet fra bygdene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00