Hamar Arbeiderblad har ikke trykkeplikt. Det kan se ut som en selvfølgelighet, men slik er det ikke. Da vi passerte 2015 gikk vi også inn i et valgår. Det betyr mye debatt og høy temperatur på våre debattsider. Det er vi glade for. Et mediehus vil selvsagt ønske å være arena for de diskusjonene som er viktige for folk flest, de debattene som engasjerer og som det snakkes om på kafeene, i butikken, på arbeidsplassene og hjemme ved middagsbordet.Skal vi være en slik arena må vi prioritere noen debattinnlegg framfor andre. «Sensur» er et hyppig brukt ord når debattinnlegg ikke kommer så raskt på trykk som innsenderen ønsker, eller kanskje ikke kommer på trykk i det hele tatt. Påstandene om at redaktøren har en politisk agenda for å unngå publisering kommer fort.Ved inngangen til et valgår er det derfor grunn til å minne om at det ikke foreligger trykkeplikt for Hamar Arbeiderblad eller andre dagsaviser som redigeres etter Redaktørplakaten. En uavhengig dagsavis prioriterer hver eneste dag hva som skal publiseres, ut fra hva vi anser som vesentlig og interessant for våre lesere. Dette gjelder også for våre debattsider. Når et innlegg avvises er det ikke fordi det sensureres, selv om en slik påstand kanskje gjør godt for den som avvises. Det er fordi det ikke tar opp et tema vi mener er viktig nok for våre lesere akkurat nå, eller rett og slett fordi det ikke er godt nok skrevet. Også avisens debattsider skal være spennende å lese for andre enn de som har ytret seg. Journalistiske vurderinger avgjør derfor hva som skal publiseres og hva som refuseres.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00