Det var fredag før palmesøndag 1990 at passasjerskipet som skulle seile fra Oslo til Frederikshavn i Danmark begynte å brenne. Brannen ble slokket, men nye branner brøt ut. Etter noen minutter var alle korridorer fylt med dødelig røyk. Allerede etter noen timer forelå det opplysninger som tydet på at brannen var påsatt. En 37 år gammel dansk lastebilsjåfør som selv omkom, ble av politiet utpekt som den sannsynlige brannstifteren. Senere har det vist seg at han måtte være uskyldig, fordi flere av brannene brøt ut etter at han var død.

I dag arrangerer de pårørende en markering for å minnes de 159 menneskene som omkom i brannen. Men markeringen preges også av at det omsider er iverksatt ny etterforsking. De etterlatte har helt siden politiet i 1991 utpekte den danske lastebilsjåføren som den skyldige, hevdet at det foreligger indikasjoner på at tragedien var et resultat av forsikringssvindel.

Ekspertgruppen som har bistått de etterlatte i lang tid, presenterte for to år siden materiale som viser at flere av mannskapet om bord kan ha arbeidet aktivt for at brannen skulle spre seg. I stedet for å forsøke å berge passasjerene, knuste de ruter og hindret branndørene, slik at brannen ble langt mer alvorlig enn nødvendig. Ekspertgruppen består av erfarne politi- og brannfolk som selv deltok i bergingsarbeidet. De er sterkt kritiske til etterforskingen av dødsbrannen

Først i juni i fjor ble anklagen mot lastebilsjåføren trukket tilbake. Riksadvokat Tor-Aksel Busch har dessuten samtykket i at etterforskingen av brannen skal gjenopptas, blant annet fordi det foreligger opplysninger som viser at det ble utbetalt en betydelig forsikringssum etter at skipet brant opp. Dessuten skal Stortinget nedsette en egen granskingskommisjon for å gjennomgå saken. Siste dag før påske fjernet Stortinget foreldelsesfristen på 25 år. Hvis ikke hadde saken ikke kunnet gjenopptas. Dermed er det fortsatt lov å håpe at vi nå kommer nærmere forklaringen på den tragiske brannen. Det fortjener både ofrene og de etterlatte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00