Dette kommer åpenbart som en overraskelse på mange av våre lokale politikere. Det kan se ut som den til tider opphetede debatten om trasévalg har gjort at anstrengelsene for å få dobbeltsporet til Hamar har kommet for mye i bakgrunnen.

Det er grunn til å merke seg at Jernbaneverket ikke finner det samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge dobbeltspor nord for Hamar. Det vil være et kjærkomment argument for Stortinget, hvor det allerede er en utbredt oppfatning at ytre Intercity blir for dyrt. Derfor må det nå jobbes hardt og langsiktig for å få dobbeltsporet forbi Hamar.

Den meningsmålingen Hamar Arbeiderblad kan presentere i dag, viser at styrkeforholdet mellom de tre trasévalgene er uforandret. Men det har blitt langt flere som er usikre. Hver tredje velger signaliserer tvil om valg av trase. Det kan tyde på at Jernbaneverket ved å fjerne dagløsningen knyttet til alternativ vest, har gjort denne mer spiselig. Mens frontene er steile hos de skråsikre, er tvilen hos velgerne større enn noen gang. Aller størst er den hos de yngste velgerne under 30 år.

Interessant er det også at et flertall av velgerne til alle de tre store partiene i kommunestyret, Høyre, Ap og BBL, foretrekker trase langs Hamar vest, med ordfører Einar Busterud (BBL) som hærfører for den største flokken vest-tilhengere. Denne saken avgjøres riktignok ikke ved folkeavstemning. Men enhver politiker skjeler nok også litt til hva egne velgere mener.

Vi går en spennende vår i møte, med den endelige avklaringen på hvilken trase Hamar skal velge for framtida. Valget vil ha stor betydning for byutviklingen i Hamar, og strandsonens skjebne. Men skulle dobbeltsporet stoppe i Ottestad blir debatten av akademisk betydning. Derfor blir det like viktig å sørge for at dobbeltsporet fortsetter forbi Hamar. Den jobben kan alle stå sammen om, uansett hvilken trase vi måtte foretrekke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00