Var det virkelig mulig å få de to innlandsfylkene til å bli enige i dette vanskelige spørsmålet? Administrerende direktør Morten Lang-Ree uttalte til Hamar Arbeiderblad at han hadde fått økt tro på enighet mellom hedmarkinger og opplendinger.

Møtet i den politiske referansegruppa bestående av politikere fra begge fylker, viser at optimismen er overdreven. Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) ba naturlig nok om fortgang i prosessen. Hun fikk umiddelbart kjenne på motstanden fra Åmot-ordfører Ole Gustav Narud (Sp), og fylkesvaraordfører i Oppland, Ivar Odnes (Sp). Begge frykter at økt tempo skal gå utover prosjektets kvalitet.

Vi tror dessverre Venstres Erik Ringnes trykker på det ømme punktet når han spør om det ligger andre motiver bak. Som Erik Ringnes også påpeker synes nok ikke folk flest at prosessen går for fort. Møtet i referansegruppa viser etter vårt syn at utspillet fra avdelingssjefene ved Lillehammer sykehus ikke endrer politikernes grunnleggende holdninger til et mjøssykehus.

Hamar Arbeiderblad har gjennom flere år argumentert for at et felles storsykehus for Oppland og Hedmark er den klart beste løsningen for pasientene. Realiteten er likevel at utredningsprosessen ikke har brakt de to fylkene noe nærmere hverandre. Hvis et felles storsykehus fordrer enighet er vi redd det blir med drømmen.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree tror ikke det blir nødvendig at Sykehuset Innlandets eiere, Helse Sør-Øst eller helseministeren må gripe inn for å avklare saken. Vi skulle tvert imot ønske Helse Sør-Øst og eventuelt helseministeren viste en smule interesse for prosessen, og ga klare helsepolitiske føringer. Slik det er nå går utredningene sin gang, mens partene sitter på gjerdet. Vi synes det er bekymringsfullt når hovedkravet er mer tid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00