Statsminister Erna Solberg (H) ga sin lederkollega og finansminister Siv Jensen (Frp) noen stikk i siden for regjeringspartnerens manglende vilje til å snakke om miljø, mens Jensen gikk ut og ønsket seg nøklene til statsministerkontoret ved valget om tre år. Ellers var begivenheten preget av fryd og gammen og få tegn til regjeringsslitasje.

De to partiene har klart å holde godt på velgerne gjennom sitt første regjeringsår. Noe har det buttet imot for Fremskrittspartiet, mens Høyre har holdt stillingen og vel så det. Men i kjølvannet av jubileet kom de første alvorlige signalene om at toppen kanskje er nådd. Det er når det første selvstendige statsbudsjettet blir lagt fram at hverdagen vil melde seg, har det vært spådd. Det var akkurat det som skjedd.

To meningsmålinger viser nøyaktig samme tendensen. Både på Respons' måling for Aftenposten og Opinions måling for Avisenes Nyhetsbyrå går de to regjeringspartiene markert tilbake. De to støttepartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, har uendret oppslutning like over sperregrensen, mens Arbeiderpartiet går kraftig fram. Det en absolutt bør merke seg er at det kan ligge an til et rødgrønt flertall selv om SV fortsetter å ligge under sperregrensen.

Det er spesielt på ett punkt det framlagte forslaget til statsbudsjett har opprørt mange, også langt inn i regjeringspartienes rekker. Mange oppfatter at budsjettforslaget har en sterkt usosial profil. Ikke minst har forlaget om kutt i barnetilleggene for uføretrygdede satt sinnene i kok. Samtidig blir det gitt skattelette i millionklassen til de aller rikeste. Det har strømmet på med utfall mot forslaget landet over. Mange av kritikerne har gitt sin stemme til de sittende regjeringspartiene. De to meningsmålingene bør være en sterk advarsel til regjeringen når den nå setter seg ned sammen med sine støttepartier for å finne en løsning som kan få flertall i Stortinget. Det er ingen oppslutning om og forståelse for deler av det budsjettforslaget som er lagt fram.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00