Både ulv og bjørn har drept sauer i området. Særlig har rovdyrene hatt stor aktivitet i Stange og sørover i beiteområdene. En bjørn på 193 kilo ble felt etter at det var gitt fellingstillatelse, men alt tyder på at det er flere rovdyr som opererer i området. En ulv beveget seg blant saueflokkene i Stange tidligere denne måneden, og gjorde betydelig skade. 72 sauer ble drept, uten at jegerne fikk tak i den. Nå er det ulv som dreper sauer i Eidsvoll i Akershus, og det er grunn til å spørre om den samme ulven er på ferde.

Det er forståelig at frustrasjonen blant bøndene som fortsatt lever av sauedrift er stor. Det er tungt å se dyrene bli slaktet ned, og det økonomiske grunnlaget for driften blir stadig dårligere. Vi er prinsipielt for at rovdyr skal ha en plass i Norge, men de kan ikke utslette beitedyrene fullstendig.

Det har vært klager på at Fylkesmannens rovdyrforvaltning er for treg med å gi fellingstillatelse når rovdyr angriper beitedyr. Fylkesmannen i Hedmark har avvist dette, og pekt på at det bare tok minutter fra søknad om fellingstillatelse kom, til den var innvilget. Vi mener likevel at det er grunn til å se på kravet fra Stange- ordfører Nils A. Røhne (Ap), om en mer betinget kommunal fellingstillatelse utenfor rovdyrsonen. Dessuten har sommeren vist at fellingstillatelse kanskje bør gis allerede når rovdyr beveger seg inn i beitesonen, fordi det ofte er vanskelig å lokalisere ulv og jerv før den har gjort stor skade. Slik kan skadeomfanget begrenses betydelig.

Målet med Stortingets rovdyrforlik var at man skulle opprettholde både en fornuftig rovdyrbestand, og gi beitedyrene den plassen de trenger. Mye tyder på at rovdyrene nå er i ferd med å fordrive beitedyrene, og dermed ødelegge for en næring som lever av dette. Vi bør på ny ha en gjennomgang av den såkalte rovdyrsonen, fastsette hvor stor rovdyrbestanden faktisk skal være, og sikre beitedyrene bedre. Bøndene må ha tillit til at myndighetene forstår deres situasjon. Den tilliten er nå sterkt svekket.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00