Elever i videregående skole i Hedmark fylke fullfører nå utdanningen i like stor grad som elever i andre fylker. Det er en stor nyhet, som det er all grunn til å stoppe opp ved. Vi har endelig tatt steget opp på landsgjennomsnittet. Det er en viktig prestasjon når vi vet at Hedmark tradisjonelt har slitt med utdanningsnivået. Samfunnsutviklingen tilsier at kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere, derfor har det vært maktpåliggende å snu denne trenden for Hedmark.

Ringsaker videregående skole er best i fylket, og får nå naturlig nok mye oppmerksomhet. Hva handler suksessformelen om? For det første finnes det ingen raske løsninger. Rektor Eva Arnseth forteller til Hamar Arbeiderblad at tiltakene ble igangsatt for flere år siden. Nå begynner hun å se resultatene. Tålmodig, langsiktig arbeid hvor man har tro på at resultatene vil komme er viktig.

Skolen forsøker å knytte elever, foreldre og lærere sammen som en felles ressurs. Ikke minst er det viktig at lærerne er opptatt av å gi elevene mestringsfølelse, og strekker seg langt for å hjelpe elevene med å nå sine mål. Lærerens rolle står sentralt, det kan se ut som formaninger er byttet ut med motivasjon og engasjement.

Elevene vi snakker med bekrefter nettopp dette i sine utsagn. De vektlegger skolemiljøet og klassemiljøet. Trivsel på skolen og motiverte lærere gir elevene lyst til å møte opp og yte noe. Et godt og inspirerende skolemiljø er en lederoppgave. Det kommer ikke av seg selv. Vi gratulerer Ringsaker!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00