Ringsaker kommune fortsetter sitt massive investeringsprogram i kommende års budsjett. 773 millioner kroner til nye skolebygg er det største løftet. Det er en satsing som har pågått over flere år, og som vil resultere i åtte nye skolebygg. Formidabelt, og en riktig retning hvis kommunen skal trekke til seg flere innbyggere. Og det uttalte målet er jo å være en vekstkommune i Innlandet.

1,6 milliarder kroner i investeringer i planperioden forteller om store ambisjoner. Men nå varsler rådmann Jørn Strand at tempoet må reduseres i årene som kommer. Som Hamar vil nok Ringsaker også merke at det koster å bygge, når store deler av investeringene er lånefinansiert.

Men det er positivt at Ringsaker har klart å opprettholde og til dels styrke de øvrige kommunale tjenestene, samtidig som det har vært satset hardt på utvikling. Det forteller om god økonomisk kontroll, noe som er helt nødvendig hvis tilliten hos innbyggerne skal opprettholdes.

Ringsaker nyter godt av å ha en ordfører og rådmann som deler en visjon om hvilken retning kommunen skal velge, og som har satt seg ambisiøse mål. Duoen Anita Ihle Steen (Ap) og Jørn Strand har også kunnet jobbe langsiktig med å skape vekst og utvikling. Anita Ihle Steen går inn i sin tredje periode som ordfører, og Jørn Strand har sittet like lenge som administrativ toppleder. Det tar tid før politikk gir konkrete resultater. Ringsaker er et godt eksempel på det.

Det vi har mindre sans for er at eiendomsskatten i Ringsaker øker igjen. Riktignok ikke mer enn gjennomsnittlig lønnsøkning, men vi liker dårlig at rådmannen derfor hevder at den står stille. På samme måte forsøker han å framstille det som vannavgiften «egentlig går ned», når folk må betale det samme som før. Slik ser det sikkert ut mår man regner prosentregning på rådmannskontoret, men for folk flest betyr det at lønnsøkningen går med til skatteøkning. Generelt synes vi kommunepolitikerne gjør det for lett for seg, ved stadig å legge økte skattebyrder på innbyggerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00