Det fastslår Arbeidstilsynet etter å ha gjennomgått driften i selskapet som fikk oppdraget med å tømme søppel i kommunene på Hedmarken. Det har vært alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Ansatte har hatt opp mot 17 timer lange arbeidsdager, og arbeidsuker som strekker seg langt utover det som er fastsatt som lovlig i Arbeidsmiljøloven.

Sirkula-direktør Grethe Olsbye beklager situasjonen. Igjen. Hun innser nå at hun ikke tok alvorlig nok på risikoen ved å skifte leverandør. Sirkula burde helt klart skaffet seg langt bedre informasjon om hvordan driften til RenoNorden var planlagt.

Vi synes det er grunn til å kritisere Sirkula for ikke å ha satt seg godt nok inn i driftsplanen til RenoNorden i forkant. At det har vært dårlig planlegging har vært åpenbart helt fra starten. Så sent som i februar i år hadde hennes kontroll ikke avdekket noen forhold som ikke var i henhold til lover og regler. Også det viser seg å være fullstendig feil. Verken når det gjelder planlegging eller kontroll har Sirkula-direktøren klart å gjøre jobben sin.

Vi registrerer at politikere og rådmenn holder en lav profil i denne saken. Slik kan det ikke fortsette. Hvor lenge kan de fire kommunene leve med at søppeltømmingen baseres på en drift som innebærer grove brudd på lovverket? Vi merker oss med bekymring at ledelsen i RenoNorden fortsatt ikke kan love at det nå er ryddet opp i de ulovlige forholdene. Tvert imot sier kommunikasjonssjef Erik Riste at det ikke er mulig å gi slike garantier. Sirkula-direktøren sier på sin side at hun ikke vil spekulere i når selskapet har nådd grensen for kontraktsbrudd.

Vi frykter at ansvarsfraskrivelsen vil fortsette, inntil ledelsen i de fire kommunene klargjør hva som er akseptabelt. Etter vårt syn kan det offentlige ikke leve med at en viktig kommunal tjeneste over tid utføres med daglige brudd på Arbeidsmiljøloven. Sirkula må få klar beskjed om hvor grensene går, og gjøres ansvarlige for situasjonen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00