Kuttforslagene i barnetilleggene i uføretrygden i regjeringens forslag til statsbudsjett har skapt reaksjoner etter hvert som detaljene i budsjettet er begynt å bli bedre kjent. Både opposisjonen i Stortinget og berørtes interesseorganisasjoner har gått kraftig ut mot forslaget. To personer som på hver sin måte har solid bakgrunn for å uttale seg, beskrev på debattplass i gårsdagens HA de konsekvensene forslaget vil kunne få for dem som blir rammet. Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen er kanskje landets mest kompetente på temaet enslige forsørgere, mens Høyre-politiker i Hamar, Tone Coucheron, beskrev en egen barndom der mye dreide seg om å snu og vende på krona for å få det til å gå rundt.

Regjeringen beskriver tiltakene som målrettede tiltak for å få folk ut i arbeidslivet. Det skal lønne seg å jobbe. Men for å sette press på brukere av offentlige støtteordninger som har arbeidsevne, er effekten av regjeringens forslag dessverre at livet også blir gjort vanskeligere for dem som ikke har noen mulighet for å kunne delta i arbeidslivet.

Forslaget føyer seg inn i en rekke av andre forslag som vil ramme dem som har minst fra før: Fordoblet grense for å få rett til sykepenger. Færre som får foreldrepenger. Arbeidsledige mister feriepenger. Uføretrygdede med gjeld får redusert fradragsprosenten. Kun bevegelseshemmede som trenger bil til arbeid eller studier får støtte. Lista kunne være gjort lenger.

Kuttene som foreslås i barnetilleggene er målrettet for å gjøre hverdagen vanskeligere for dem som i utgangspunktet har minst, påpeker Stig Rusten. I uføretrygden har barnefamilier med lavest inntekt og uføretrygdede i dag de høyeste barnetilleggene. Kuttforslagene i tilleggene vil dermed kun ramme familier som er økonomisk svake, siden ytelsen er behovsprøvd for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Så hvis vi skal følge regjeringens egen argumentasjon om målrettethet, treffer den usedvanlig godt hvis målet er å skape mer fattigdom hos dem som har minst.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00