Han peker på at nyutnevnt fylkesmann for Hedmark og Oppland, stortings- representant for Arbeiderpartiet, Knut Storberget kanskje må stemme Høyre for å sikre at han beholder jobben. Ap har som kjent sagt at regionreformen som slår sammen de to fylkene til en region vil bli reversert hvis Ap vinner regjeringsmakten etter valget.

Bak det fiffige lille poenget ligger imidlertid det langt viktigere spørsmålet om Hedmark Ap vil bidra til en god prosess «til beste for Hedmark», som Høyres toppkandidat velger å formulere seg. Her i avisen har vi argumentert for både kommunesammenslåing på Hedmarken, og færre sterkere regioner.

Men regjeringens utrulling av regionreformen har gjort et slikt standpunkt vanskelig å forsvare. Når det må oppnevnes et eget ekspertutvalg i bakkant av sammenslåingene for å definere oppgavene til regionene er det beskrivende for hvor galt det kan gå når en god politisk sak gjennomføres på en måte som gir strykkarakter.

Særlig er dette tilfellet i Innlandet, hvor regjeringen ikke hadde mot til å etablere et administrativt tyngdepunkt. I stedet ble fylkesmannsembetet lagt til Lillehammer, mens Hamar nå forespeiles fylkesadministrasjonen. Klarer vi nå å droppe kretskampene og jobbe sammen på tvers av fylkene, spør Riise håpefullt. Vi tror dessverre svaret er nei. Regjeringens intensjon om å «dele litt» er akkurat det Innlandet har gjort i alle år. Dette er å gi ny næring til årevis med kretskamper, i tillegg til at vi får en mindre effektiv fylkesadministrasjon.

Denne typen fordeling kan fungere i en region som Trøndelag, hvor alle erkjenner at Trondheim er den dominerende byen. Innlandets behov er det motsatte. Her trengs det politisk mot til å utpeke et regionsenter. Vi tror dessverre det minste problemet for regionreformen blir hvilket parti Knut Storberget skal stemme på.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00