Hvordan ønsker vi at debattkulturen på nettavisene og sosiale medier skal være? Med økningen av antall flyktninger som kommer til Norge, er det tydelig at mange synes det har blitt mer legitimt å uttrykke klart rasistiske holdninger.

Av den grunn kan Hamar Arbeiderblad ikke publisere saker om flyktninger, asylmottak eller annet nyhetsstoff om innvandring på sosiale medier. Det vekker personer som avfyrer en strøm av ugjennomtenkte rasistiske meldinger. Vi trodde imidlertid at glatte veger ved Gåsbu skistadion i så måte var ufarlig. Trist er det derfor å konstatere at dårlige kjøreforhold kan henges på «utenlandske sjåfører som får kjøretillatelse utdelt av UDI».

Det skal være takhøyde for å debattere asyl- og innvandringspolitikk. Det må være legitimt med ulike syn i en slik debatt. Men vi har alle et ansvar for at debatten tar utgangspunkt i fakta, og er prinsipiell. Annen hudfarge og etnisitet gir ikke rett til å legge vekk enkle krav til saklighet. Dessverre ser vi en klar tendens til åpen, vulgær rasisme på nettet.

Det påhviler oss alle et ansvar for å etablere et debattnivå som gjør at vi alle kan delta. Ikke minst gjelder dette politikere og andre autoritetspersoner som framstår som retningsgivende forbilder. Den som bare «formidler det folk tenker» blir fort en stemme for brune understrømmer som ikke trenger mer næring.

Les også
NYHET

Kaos på islagt veg mot Gåsbu.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00