Om dette har det brutt ut heftig politisk debatt. Mens ordfører Einar Busterud (BBL) synes det kan være en god idé å prøve ut, er våre lokale tillitsvalgte i Fremskrittspartiet i harnisk.

Både leder for Hamar Frp Erling Behrens og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) har reagert negativt. Skal man ha folk i sentrum må man også ha biler, mener Johnsen. Han peker også på at Hamar allerede har en gågate, som mangler liv. Den bør revitaliseres i stedet for å innføre en til.

Det er de vellykkede erfaringene med bilfri Strandgata under de store loppemarkedene som har frembrakt ideen om en permanent stenging for biler på lørdager. Vi kan vanskelig se at dette representerer noen alvorlig inngripen i livene til folk flest. Dersom det fører til flere folk i sentrum er det bare positivt. I motsatt fall kan ordningen raskt avvikles.

Vi har heller ikke så mye sans for Johnsens påstand om at det må være biler i sentrum for å trekke mennesker dit. Erfaringene fra mange andre byer peker i motsatt retning. Man skaper levende sentrum for mennesker ved å stenge biltrafikken ute, og henvise bilene til parkeringshus rundt byen. Miljøhensyn bør definitivt veie tyngre enn behovet for å kjøre bil gjennom Strandgata.

Derimot har Tor Andre Johnsen et poeng når det gjelder Hamars behov for enda en gågate. Torggata er nå effektivt stengt, og det er ikke gitt at den blir mer befolket om Strandgata blir bilfri. Når det skal tas beslutninger om å gjøre flere gater til gågater er det en fordel om det skjer basert på en større plan, og ikke bare en spontan idé.

Slike beslutninger blir best hvis vi ser hele sentrum under ett, og ikke bare tenker på det som skjer langs mjøskanten. En langsiktig og helhetlig sentrumsplan som tar opp i seg det som finnes av gode erfaringer er det Hamar trenger. Men i mellomtiden gjør det ingen ting om vi eksperimenterer litt med bilfri Strandgata på lørdager.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00