Mens boligprisene faller kraftig i Oslo, opplever Hedmarken den stikk motsatte utviklingen. Både Hamar, Stange og Løten hadde økende boligpriser siste kvartal. Stange har faktisk nest høyeste prisstigning i landet med en prisvekst på 2,1 prosent, bare slått av Holmestrand.

I Oslo er det langt tyngre å selge boliger enn før. Statistikken forteller om lavere priser og lengre salgstid. Særlig gjør dette seg gjeldende på markedet for nybygg. Tall som nylig ble offentliggjort fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at det ble solgt 33 prosent færre boliger de siste to månedene, sammenlignet med året før.

I en tid hvor boligmarkedet preges av stor usikkerhet, framstår Hedmarken som en trygg region å investere i. Stigende boligpriser er selvsagt alltid et tveegget sverd. Mens førstegangskjøperne ønsker seg lave priser for å komme inn på markedet, har de som allerede eier en bolig interesse av verdistigning. Skal Hedmarken få stabil befolkningsvekst, er det uansett et pluss at boligprisene verken raser i været når det er brennhett i hovedstaden, eller faller kraftig som det nå gjør i de store byene.

Vi tror kombinasjonen av kortere reisetid og utviklingen av Hamar som et urbant tyngdepunkt er mye av årsaken til prisveksten. Forventningen om at jernbanen bidrar med enda kortere reisetid, øker lysten til å flytte til Hedmarken. Da gjør det ikke noe at boligkjøpet oppleves som en trygg investering.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00