Det vekker store reaksjoner at Hedmarksmuseet nå er i ferd med å legge bølgeblikktak på flere av Domkirkeoddens gamle bygninger. Det er slett ikke rart at folk reagerer. Men heller ikke så rart at museet gjør som de gjør.

Det er neppe tvil om hva Anno Museum ville ønsket å gjøre, ideelt sett. Det tidligere Hedmark fylkesmuseum burde legge gammeldagse tak i tidsriktige materialer av stein og flis. Det ville være tettest opp mot den opprinnelige, autentiske stilen og byggeskikken, og det ville udiskutabelt være en bedre måte ivareta det viktige, estetiske inntrykket som publikum er vant til ved museet.

Likevel har vi ikke problemer med å se det dilemmaet museet er i. Med rundt 60 små og store bygninger på Domkirkeodden-området er det svært krevende å drive fortløpende vedlikehold for å holde forfallet unna. Museumsdirektør Magne Rugsveen innrømmer da også at tiltaket er et kompromiss. Balansegangen går mellom ytterligere forfall av de flere hundre år gamle husene og de ressursene – les penger, tid og håndverkere med spesialkompetanse – som museet til enhver tid har tilgang på.

Én leser av saken i HA i går spør i sosiale medier om et enkelt tretak kunne vært et alternativ, en annen om ikke bølgeblikken i det minste kunne vært svart i fargen. Engasjementet er stort for Hamars viktigste museum. Nå har bølgeblikk som taktekkingsmateriale vært brukt siden slutten av 1800-tallet og har lang levetid. Og tross alt er det bedre å redde en bygning fra forfall enn å vente i flere år på penger til å gjøre en jobb som er mye mer krevende, slik Rugsveen beskriver det.

Håpet må være at restaureringsgrepet fra Domkirkeoddens ledelse vil skape en debatt som også vekker aksjeselskapet, fylkeskommunen og bevilgende myndigheter til å bedre museets økonomi og øke budsjettene for vedlikehold. Ønsker vi hus med rimelige løsninger eller museumsbygninger med original utforming? Nettopp vern av de gamle byggene er museets primæroppgave og eksistensgrunnlag. Detter husene ned på grunn av pengemangel, er også hele museet borte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00