Det er mye å glede seg over for fylket vårt i tallene for Samordna opptak til høgskolene, som ble offentliggjort i går. Den relativt nyfusjonerte Høgskolen i Innlandet (HINN) går inn i sitt andre studieår med stadig økende popularitet blant søkerne. Samtidig er Hedmark i år blant de fylkene som har prosentvis størst økning i antall gitte tilbud om studieplass.

Ett av de største spenningsmomentene ved opptaket i år har vært søkertallene til lærerutdanningene, blant disse til Hamar. Opptakskravene er blitt skjerpet. Men tallene viser tvert imot at utdanningen både har beholdt og økt sin popularitet. Antall tilbud om plass ved grunnskolelærerutdanningene er økt med 14 prosent siden i fjor, størst er økningen for barnehage og for 5. til 10 trinn. Statsråden for høyere utdanning, Iselin Nybø (V) kaller dette «veldig gode nyheter».

Høgskolen i Innlandet hadde ved opptaket i fjor en større søkermasse enn de to tidligere høgskolene i Lillehammer og Hamar. Vi kalte det en fjær i hatten for den fusjonerte høgskolen. Årets tall viser at denne utviklingen fortsetter med enda større styrke. Mens landet sett under ett hadde en økning på i underkant av fem prosent i antall søkere fra i fjor til i år, var økningen for Høgskolen i Innlandet over dobbelt så stor. Også i antall søknader som er kommet inn og i antall elever som har fått et tilbud om plass, er den prosentvise økningen godt over landsgjennomsnittet.

Den positive utviklingen har som konsekvens at høyere utdanning har styrket sin posisjon i Innlandet. Den nye høyskolekonstruksjonen trer fram som et attraktivt alternativ for dem som ønsker seg en høyskoleutdanning. Også i landsmålestokk har høyskoleutdanningen her fått en større og tyngre posisjon med Høgskolen i Innlandet. Sammen er vi blitt sterkere. Det er viktig å få med seg når nye samarbeidsprosjekter skal planlegges og utvikles i Innlandet i årene som kommer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00