Det er i seg selv positivt, siden dette.er en av de viktigste sakene for både Hedmark og Oppland. Paradoksalt nok kan det hende at Knut Fangbergets (H) snuoperasjon kan fungere son en vitaminsprøyte for planene om et storsykehus.

Ledelsen i Sykehus Innlandet har som en følge av den politiske debatten sagt at utredningsprosessen skal framskyndes. Det er i seg selv positivt. Kan vi raskere få de svarene som trengs for å gjøre politiske vedtak, vil det gi mindre spillerom for de politiske kretskampene. Styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum lover at Innlandet ikke har sakket akterut i kampen om bevilgningene. Hvis vi kan ha tillit til dette, bør det også være mulig å komme videre i lokaliseringsprosessen.

Hamar Arbeiderblads gjennomgang av sykehussaken viser samtidig at planene om et felles sykehus for Innlandet er utfordrende for politikerne. Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) peker på at det ikke er nok å planlegge for byggestart 2022. Kommunepolitikerne må levere gode helsetjenester også i dag. Oppland Ap har i sitt vedtak om ja til storsykehus, tydelig betonet at sykehusene i Lillehammer, Gjøvik og Reinsvoll må opprettholdes. Vi kan ikke vente at hver enkelt ordfører skal tenne håpet om storsykehuset, samtidig som innbyggerne spør seg om helsetilbudet deres er i ferd med å forsvinne.

Vi etterlyser et sterkere politisk lederskap hos dem som vil ha storsykehuset. Fylkeslederne i Høyre og Arbeiderpartiet i begge fylker er nøkkelpersoner for å skape både framdrift og tillit. Det blir for enkelt å avfeie Hamar Høyres utspill som valgflesk, slik leder i Hedmark Ap, Per-Gunnar Sveen gjør. I stedet kunne Sveen og hans partifelle i Oppland, Frode Jahren levert en felles, forpliktende uttalelse om storsykehusets betydning. Det ville ikke bare gitt større politisk tyngde til sykehusprosjektet, men også gitt muligheten til å vende debatten til egen fordel.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00