Ansettelsesavtalen til Eidsiva-konsernsjef Ola M. Rinnan, som også inkluderer en egen ektefellepensjon på totalt 870.000 kroner i året etter hans død, har vakt berettiget oppsikt. Mange av reaksjonene handler om hvordan toppledere skaffer seg goder som er langt unna det folk flest kan drømme om. Debatten om lederes avlønning er ikke ny, og den har en naturlig plass også i dette tilfellet.

Men minst like viktig synes vi det er å se på politikernes rolle når avtaler som denne kommer fram i lyset. Avtalen som Hamar Arbeiderblad har offentliggjort har eksistert i 15 år. Det betyr at styremedlemmene som har vært oppnevnt i HEAS – og Eidsiva-styrene i 15 år har hatt muligheten til å stille spørsmål rundt rimeligheten i avtalen.

Det er fullt mulig å reforhandle ansettelsesavtaler hvis de på et senere tidspunkt framstår som urimelige. Det fordrer imidlertid at politikerne tar seg bryderiet med å gå inn i dem, og vurdere dem. Det har ikke Eidsiva-styret gjort. I stedet har styremedlemmene i 15 år sittet dørgende stille. I dag er de tilsynelatende lammet av kollektiv hukommelsessvikt, og peker helst på forgjengeren.

Styreverv i offentlige selskaper handler om å overvåke selskapets drift på vegne av kommunens og fylkets innbyggere. Det er et viktig tillitsverv som skal sikre at vi har både kontroll over og innsyn i hvordan disse selskapene drives. Vi forventer at styremedlemmene gjør den jobben de er satt til av oss som har valgt dem.

Gjennomsiktighet preger ofte de politiske miljøene i små byer. Miljøene er små, og det koster noe å ha tydelige meninger. Det kan være mer komfortabelt å gjøre som forgjengeren, unnlate å stille de ubehagelige spørsmålene og slik bevare sin posisjon. Men skal begrepet åpenhet ha noe virkelig innhold, er vi avhengig av politikere som står for noe, også i de vanskelige sakene. Det kan kreve sterk rygg og gi mange uvenner hvis man tør å stille ubehagelig spørsmål. Derfor er slike politikere ofte mangelvare.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00