I dag legger Politidirektoratet fram sin innstilling for hvor det nye politihovedsetet for Innlandet skal ligge. Vi forventer ingen overraskelser. Det må bli Hamar som blir utpekt som den nye politihovedstaden i Hedmark og Oppland. Her er vi på linje med ordfører Morten Aspeli (Ap) og påtroppende ordfører Einar Busterud (BBL). Begge er unisone i sine forventninger. Aspeli har dessuten hatt møter med lederen for Stortingets justiskomité om saken. Vi går ut fra han sikret seg støtte for Hamar som det naturlige valget.

Et avgjørende argument for valget av Hamar som hovedsete for politiet, er at både lagmannsretten og Spesialenheten er lokalisert her. Dette er embeter som er tett knyttet opp til politiets virksomhet, og som dermed veier tungt når lokaliseringen skal avgjøres. I tillegg vil Innlandet politidistrikt ha ansvaret for den viktige grensekontrollen mot Sverige. Også dette blir et viktig argument for å legge hovedsetet til Hamar.

Både Gjøvik og Lillehammer har vært forsøkt lansert som alternativer til Hamar. Vi kan vanskelig se at noen av disse byene utgjør reelle konkurrenter til Hamar. Skulle Politidirektoratet mot all formodning lande på et annet alternativ, vil det innebære at den totale justiskompetansen svekkes. Politireformen skal ikke bare trekke nye grenser for politidistriktene. Den er først og fremst et instrument for å utnytte politiressursene bedre. Dette perspektivet tilsier at Hamar i dag blir valgt, og at byen dermed får en enda viktigere posisjon som vekstmotoren i Innlandet. Det er det grunn til å glede seg over.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00