Det er verdt å lytte til Politiets Fellesforbund i Innlandet når fagforeningen rykker ut mot sin politimester. Leder Reidun Martinsen har latt seg provosere av kronikken til politimester Johan Brekke om den pågående politireformen, hvor hun mener han rosemaler ressurssituasjonen.

Skal politireformen lykkes må tjenestemennene være positivt innstilt, og oppleve at den er meningsfull. Derfor er det gledelig at fagforeningsleder Martinsen slett ikke er utelukkende kritisk til reformen. Tvert imot opplever hun at den inneholder mange positive elementer. Vi registrerer imidlertid med bekymring at det er stor sprik mellom fagforeningens virkelighetsbeskrivelse, og den som politimesteren gir. Her har Johan Brekke en utfordring for å få sine ansatte til å spille på lag med politiledelsen.

Hun er først og fremst bekymret for at det ofte er to, og tidvis bare én politipatrulje som dekker hele området fra Sjusjøen til Minnesund. 90.000 innbyggere befinner seg i dette området. Vi kan forstå frustrasjonen når bemanningen framstår som så sårbar som Martinsen beskriver. Samtidig viser politimester Brekke til at politiet i Innlandet i januar i år hadde drøyt 4.800 oppdrag, og bare unnlot å rykke ut på 175 av dem på grunn av manglende kapasitet. Tallene tyder i alle fall på at politiet gjør en meget god jobb med de ressursene man har til rådighet. Eksemplene som fagforeningen gir på oppdrag som ikke ble utført er heller ikke helt overbevisende.

Politiet skal sørge for å ivareta tryggheten og rettssikkerheten til innbyggerne i Innlandet. Det er derfor bra vi får en debatt om et så viktig spørsmål. Men det er uheldig når polititjenestemennene som daglig kjenner hvor skoen trykker, og politimesteren åpenbart opplever ressurssituasjonen svært ulikt. Det kan synes som politiet er godt i stand til å håndtere den ordinære daglige kriminaliteten. Men hva skjer hvis vi opplever alvorlige hendelser som for eksempel terroranslag? Da lar vi oss ikke helt overbevise om at de to politipatruljene er god nok bemanning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00