Et nytt og sprekt forslag er kastet inn i jernbanedebatten i Hamar. Ap-politiker Hans Petter Refsahl foreslår at Ottestad stasjon igjen blir åpnet for persontrafikk og at stasjonen blir tilrettelagt for pendlerparkering. Mønsteret er Eidsvoll verk og Sande i Vestfold.

Parkeringssituasjonen med en økt persontrafikk som følge av et bedre togtilbud når dobbeltsporet når fram til Hamar, har vært et viktig argument fra flere sider i den hete jernbanedebatten i Hamar. Innspillet må ses på som et argument i denne debatten. Slik vi tolker Refsahl er det også et forsøk på å skape forutsigbarhet for pendlerne og et middel for å slippe at pendlerne heller tar bilen inn til Oslo enn å lete videre etter en parkeringsplass.

Forslaget er et friskt tilskudd til en debatt som i lang tid nå har manglet nye argumenter. Men vi tror likevel at det er en dårlig idé. Det er neppe mange som vil ha et ekstra stoppested på Dovrebanen. Det er ikke mer enn et par år siden Jernbaneverkets utredere ville legge ned Tangen stasjon for å spare tre minutter på Oslo-turen. Lederen for Mjøsen pendlerforening sa da også til HA i går at flere stopp på turen ikke er noe folk ønsker seg.

De siste ukene har også protestene vært høylytte mot forslaget om parkering av tomme jernbanevogner på god landbruksjord på Langodden nord for Jessnes. Hvis en ser seg litt rundt ved Ottestad stasjon, vil en raskt se at å parkere tomme pendlerbiler der nok vil komme i samme kategorien.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00