Det er i dag skattefradrag for pendlere, basert på den avstanden de har mellom arbeid og hjem. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å heve bunnfradraget fra 16.000 kroner til 22.000 kroner. Det innebærer at over 100.000 pendlere mister pendlerfradraget.

En målrettet skatteskjerpelse, er karakteristikken Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gir regjeringens forslag. Det synes vi er en presis beskrivelse. Når regjeringen så målrettet går etter pendlerne, bør det være en god begrunnelse for det.

Vi merker oss at den nye Nav-direktøren Sigrun Vågeng i helgen gikk ut i Dagens Næringsliv med en oppfordring til de arbeidsledige om å være villige til å flytte på seg for å få jobb eller dagpenger. Arbeidsminister Robert Eriksson sier i en kommentar at han er glad for at den nye Nav-direktøren på denne måten følger opp regjeringens signaler. Da synes vi det er underlig at regjeringen samtidig forsøker å svekke økonomien til alle de som faktisk er villige til å reise langt for å ha en jobb.

I et land hvor sentraliseringen i de store byene skaper store utfordringer både når det gjelder boligbygging og samferdsel, burde regjeringen bruk de virkemidlene som fins for å stimulere til økt mobilitet og pendling. Dessverre ser vi at statsbudsjettet trekker i motsatt retning. De som er villige til å reise langt for å komme på jobben skal straffes økonomisk. Vi vil oppfordre regjeringen til å tenke seg om en gang til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00