Den såkalte styringsrenten, det vil si den renten vanlige banker får når de plasserer sine penger i sentralbanken, ble før helgen satt ned igjen. Forhåpentlig etter hvert til glede for den vanlige låntakeren, men også med grunn til bekymring for både den enkeltes og landets økonomi. Lav rente er et varsel om at det ikke står så bra til i øyeblikket.

Det nye i de signalene som blir gitt fra Norges Bank, er at vi i løpet av året kan komme til å oppleve noe som aldri før har skjedd her i landet. Nemlig negativ rente.

Når renta nå settes ned til rekordlave 0,5 prosent, er det en konstatering av at det er lite fart i landets økonomi. Renta er det en kaller førstelinjeforsvaret mot økonomisk nedtur. Ved å gjøre det billigere å låne penger, og samtidig gjøre det mer lønnsomt å bruke pengene enn å spare dem, ønsker en å få mer fart på økonomien. Samtidig er det et middel til å holde kronekursen nede.

På den ene siden vil dette gjøre det dyrere for nordmenn for eksempel å feriere i utlandet, og det vil gjøre importerte varer dyrere. Men på den annen side er dette også et middel til å få fart på økonomien ved at det blir lettere for norske varer å konkurrere om kjøpere i utlandet. For en del av næringslivet i Innlandet er dette gode nyheter.

Men dette er samtidig noe som kan være en farlig utvikling. Det er aldri noe sunnhetstegn for en økonomi at det ikke spares penger. Tvert om er det grunn til å se med bekymring på at dette er en politikk som oppmuntrer til å øke den samlede gjelden til et farlig høyt nivå. Det en i øyeblikket opplever er at også andre land griper til de samme tiltakene. Våre naboland Sverige og Danmark har allerede en styringsrente under null. Det samme har Sveits og Japan. Hvis flere gjør det samme, vil effekten av de norske tiltakene snart være null.

Under finanskrisen i 2008 kuttet Norges Bank styringsrenten med 4,5 prosent i løpet av et halvt år. Så lavt ned vi er kommet nå, vil noe tilsvarende være umulig nå. Det er det private forbruket som er den viktigste motoren i økonomien. Hvis vanlige lånekunder begynner å frykte at renten går opp igjen, er det trolig at de blir mer forsiktige igjen med å bruke penger. Det lover ikke godt for farten i norsk økonomi.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00