Hamar krever nest mest blant alle kommuner i landet i eiendomsskatt. Stange legger seg inn på landstoppen tre plasser bak Hamar. Hvis du eier en 120 kvadratmeter stor bolig må du ut med 7.056 kroner i Hamar og 6.300 kroner i Stange. Det er mer enn dobbelt så mye som naboene Ringsaker og Løten. I løpet av få år er skattebeløpene blitt fordoblet i de to kommunene. Og begge kommunene har et potensial for å øke den ytterligere.

Eiendomsskatten har i flere år vært blant de mest kontroversielle sakene når budsjettet for det kommende året skulle vedtas. Høyest har støynivået vært i Ringsaker og Stange. I Stange samlet Fremskrittspartiet underskrifter fra omtrent hver femte stemmeberettigede innbygger mot skatten i fjor sommer og høst, og i Ringsaker truet hytteeiere med aksjoner. Minst debatt har det merkelig nok vært i Hamar, hvor skattetrykket er høyest. Her har det vært relativt bred enighet om den.

Hovedargumentet for eiendomsskatten er at den er med på å holde oppe et høyt nivå på kommunale tjenester. Ordfører Morten Aspeli mente i HA i går at Hamar har blant landets beste skoler og barnehager, og ingen andre kommuner bruker like mye på kultur og idrett. Det er eiendomsskatten som har gitt muligheter til å bygge Ankerskogen, Kulturhuset og Børstad idrettspark. Nå vil det naturlig nok være delte meninger om dette, men ordførerkandidat Einar Busterud brukte nok de rette ordene da han sa til HA i går at det kun er naive politikere som kan uttale at de vil fjerne eiendomsskatten. Stange Fremskrittsparti har lagt fram budsjettforslag uten eiendomsskatt de siste årene. Kraftig tapping av Stange Energi og det kommunale boligselskapet kombinert med store kutt i tjenestene har vært medisinen.

Men ting tyder på at taket kan være nådd i de to kommunene. Busterud mener smertegrensen nærmer seg; Aspeli vil ikke gå inn for økning. I Stange fikk flertallspartiet Arbeiderpartiet i fjor igjennom at kronesummen ikke skal økes etter årets retaksering. Hamar-området jobber hardt for å skaffe seg nye innbyggere. Gode kommunale tilbud er et sterkt salgsargument. Men det må veies opp mot landets høyeste nivå på kommunale avgifter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00