Et overskudd på 115 millioner kroner er ikke hverdagskost. Det forteller om en kommune som drives godt, og bedre enn før.

Økte skatteinntekter og overføringer fra staten er selvsagt alltid hyggelig å ta med seg. Befolkningsveksten i Hamar-regionen kommer også Ringsaker til gode. Fortsetter den vil skatteinntektene fortsette å øke, det vil de statlige overføringene også.

Likevel synes vi det mest positive med rekordresultatet er at de kommunale enhetene går bedre. Tydeligvis har rådmannen fått bedre grep om budsjettdisiplin og økonomistyring. Hvis enhetslederne ikke klarer å holde sine rammer mister kommunen fort kontrollen på sin økonomi. Derfor har de også mye av æren når budsjettet holdes uten at driften får lide.

Hva skal overskuddet brukes til? Rådmannen foreslår å bruke fem millioner kroner på økt bredbåndsatsing. Egenkapitalen skal styrkes, og Strand mener også at næringsformål og markedsføring bør få økte rammer.

Vi vil i tillegg foreslå at det vurderes å redusere eiendomsskatten. Ringsaker-politikerne har i årevis måtte lide seg gjennom anklagene om brutte løfter når eiendomsskatten økes. Hver gang vises det til gode formål som ikke får penger hvis ikke innbyggerne betaler mer. Når er situasjonen en annen. Kanskje er det tid for å la skattebetalerne få del i rekordoverskuddet?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00