Barnevernssaken i Stange har fått mye omtale i media. Det har blant annet vært lagt stor vekt på at barnemoren ble tillagt en diagnose som psykisk utviklingshemmet som måtte trekkes tilbake. En slik feil fratar barnevernet troverdighet i saken. Det er ikke vanskelig å finne saker hvor det norske barnevernet begår feil. Noen ganger store feil.

Les også: Kommer ikke hjem uten å få foreldreretten

Men det er likevel et fornuftig utgangspunkt at saker som handler om omsorgsovertakelser sjelden bør framstilles som beskrivelser i svart-hvitt. Mange av reaksjonene i etterkant er preget av en ensidighet som vi ikke tror noen er tjent med. Fylkesnemndas vedtak om varig omsorgsovertakelse er ikke gjort av barnevernet alene. Det indikerer at saken har for mange nyanser til at den utelukkende kan framstilles som et ensidig overtramp mot to unge foreldre.

Vi har forståelse for at det unge paret vil kjempe til siste slutt for foreldreretten til sine barn. Ved feilaktig å bruke diagnosen psykisk utviklingshemmet om barnemoren, må man regne med at foreldrenes tillit til det offentlige er sterkt svekket. Men en flukt fra norsk politi vil uansett ikke føre fram. Slike desperate handlinger svekker i stedet parets sak, og løser ikke tvillingenes omsorgssituasjon. Vi spør oss hvordan parets advokat kan støtte en innsamlingsaksjon som bidrar til at de forblir på flukt, og dermed begår et alvorlig lovbrudd.

Spørsmålet om retten til omsorg løses ikke ved å flykte. Den saken må uansett behandles i det norske rettssystemet. Vedtak i fylkesnemnda kan ankes og eventuelt prøves for domstolene slik at all informasjon om bakgrunnen for beslutningen kan vurderes. Bare slik kan omsorgsretten vinnes tilbake.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00