Regjeringen ønsker å utvide politiets muligheter til å kontrollere digital kommunikasjon mellom personer som er mistenkt for alvorlig kriminalitet. Det er den globale terrortrusselen, utviklingen i høyreekstreme miljøer og endringer i kriminaliteten som er bakgrunnen for forslaget.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) foreslår blant annet å gi politiet rett til å beslaglegge e-postkontoer, uten å måtte innhente tillatelse fra en domstol. Dessuten ønsker Anundsen at politiet skal kunne hacke mobiltelefoner og datautstyr for å undersøke hva som blir skrevet på et tastatur, men som sendes kryptert eller eventuelt ikke blir sendt.

Venstre har allerede uttrykt skepsis til forslagene. Justispolitisk talsmann i Stortinget, Iselin Nybø (V) kaller det for en digital tankekontroll. Det er en prinsipiell innvending vi har stor forståelse for. Justisministeren benekter da heller ikke at man med disse tiltakene ikke bare overvåker handlinger, men også tankene til potensielle kriminelle.

Det er altså grunn til å vurdere nøye de forslagene justisminister Anundsen her kommer med. Samtidig kan vi ikke underslå betydningen digital kommunikasjon har i kriminelle miljøer. Politiet kan ikke stå stille i utviklingen hvis vi forventer at samfunnet skal beskyttes mot alvorlig organisert kriminalitet.

Det er nettopp dette som gjør at vi i avveiningen mellom individets rettigheter og statens kontrollbehov, faller ned på at Stortinget bør si ja til denne utvidelsen av politiets kontrollmuligheter. Tiltakene er ikke beregnet på overvåking av det store flertall av innbyggere, men er i sin form tydelig rettet inn mot de få som står bak alvorlig kriminalitet.

Terrorplanlegging, drap, menneskehandel, barnepornografi og kidnapping er områdene politiet skal bruke sine nye fullmakter til å bekjempe. Det er i alles interesse at politiet er i stand til å bekjempe de som står bak så alvorlig kriminalitet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00