«Vi i Ottestad som er for kommunesammenslåing» har i løpet av svært kort tid fått bra oppslutning. Aksjonen er et forsøk på å få den såkalte «tause majoritet», de som ikke skriver leserbrev eller går på folkemøter, i tale.

Uansett hva en ellers måtte mene om behovet for en kommunesammenslåing på Hedmarken, er dette et prisverdig initiativ. Denne debatten, i likhet med flere andre viktige debatter de senere årene, har vært preget av at det er et fåtall av innbyggerne som har deltatt i debattene. Det har til dels vært glissent i benkeradene når det er holdt møter. Spesielt de unge har ikke følt seg så vel i debattene at de har møtt fram. Vi håper initiativet i Ottestad kan bringe nytt liv til en litt «død» debatt.

Aksjonen i Ottestad sier ikke noe om hvilken modell de går inn for, ut over at Ottestad bør bli en del av en større enhet. Stange-ordfører Nils A. Røhne har merket seg Telemarksforsknings konklusjon om at en sammenslåing av Hamar og Stange er eneste realistiske muligheten på Hedmarken på grunn av den store motstanden i Løten og Ringsaker. Han signaliserer at han kan tenke seg å ta opp spørsmålet i formannskapet om å utrede dette alternativet. Det vil i første omgang kunne skje med en innbyggerundersøkelse.

Vi er enig i at dette i øyeblikket ser ut til å være muligheten til å komme noe videre i denne saken. Og det må dreie seg om en full sammenslåing av de to kommunene. Noe annet ville være meningsløst. Intensjonen bak reformen er å skape større og mer robuste kommuner å møte framtida med. Da er det feil veg å gå å ta Ottestad vekk fra Stange. Nær halvparten av innbyggerne i Stange bor i Ottestad. En halvering av Stanges innbyggertall på 20.000 vil skape en liten og lite robust Stange kommune. Uansett hva en ellers måtte mene om kommunereformen er ikke dette den typen kommune vi trenger i framtida.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00