I går tok ordfører Morten Aspeli (Ap) første spadestikk for det som totalt sett utgjør 42 nye plasser til mennesker som er rammet av demens. Som Aspeli påpeker har tilbudet vært for dårlig. Kommunens pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen sier da også at etableringen av de nye plassene vil være et betydelig tilskudd, og «øke dekningsgraden relativt bra».

Det er en god nyhet at kommunen nå øker antall plasser betydelig for dem som lider av demens. Demens er et voksende samfunnsproblem, og Hamar kommune har lenge vært altfor dårlig stilt på dette feltet. Men når ordfører Aspeli karakteriserer satsingen som en innfrielse av Arbeiderpartiets valgløfte, kan det virke som valgkampen i 2011 er innhyllet i et glemselens slør.

Vi synes det også det er på sin plass å minne om at Morten Aspeli som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i jakten på velgernes stemmer gikk mye lenger enn sitt eget partiprogram. 1. juni 2011 kunne Hamar Arbeiderblad slå opp over hele førstesiden: «Ap garanterer full sykehjemsdekning». På en pressekonferanse hvor både pleie- og omsorgssjefen og partisekretær Raymond Johansen var til stede uttalte Aspeli: «Det betyr i realiteten at vi må bygge et nytt sykehjem. Det kan du skrive. At vi garanterer at alle som har et behov for sykehjemsplass vil få det og at løsningen er å bygge et nytt sykehjem. Det vil ta omtrent tre år, noe som betyr at vi vil fremme dette forslaget så raskt vi kan etter valget.»

Vi slutter oss til det faktum at byggestart for de 42 nye plassene er en milepæl, som ordfører Morten Aspeli uttalte etter å ha tatt det symbolske spadestikket. Men det er ikke slik at 14 sykehjemsplasser og 28 omsorgsleiligheter er det samme som et nytt sykehjem og 50 nye sykehjemsplasser. Vi kan heller ikke tolke omsorgssjef Vigdis Galaaen dit at denne satsingen betyr at Hamar kommune har full sykehjemsdekning. Dette er et stort skritt for i riktig retning, men ikke så stort som Aspeli lovte før valget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00