Det er opprør i Ringsaker. Når politireformen nå skal iverksettes vil Ringsaker lensmannskontor bli underlagt Hamar som er hovedsete for det nye Innlandet politidistrikt. Det bør ikke komme som noen overraskelse, siden et viktig mål med politireformen er å få ned antall ledere til fordel for flere operative politifolk.

Det mest oppsiktsvekkende er at lensmannen i Ringsaker, Terje Krogstad, leder an i opprøret mot sin egen politisjef. Krogstad beskriver konsekvensen av reformen som en utarming av lensmannskontoret i Ringsaker. Han tegner et dystert bilde hvor « ... Hamar får et sugerør inn og sluker ressursene». Tatt i betraktning av at politimester Johan Brekke er satt til å gjennomføre en politireform vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, synes vi Krogstad utviser mangel på lojalitet overfor sine overordnede.

Les også: Krogstad synes ikke han er illojal.

I dag er det fakkeltog i Brumunddal til forsvar for at lensmannskontoret skal bestå som en egen administrativ enhet. Det er ikke vanskelig å skjønne at både ordfører Anita Ihle Steen (Ap) og rådmann Jørn Strand har gått høyt på banen. Enhver ordfører ønsker at ens egen kommune får mest mulig gjennomslag. Men også kommuneledelsen i Ringsaker bør vel erkjenne at det ikke gagner reformens mål hvis Hedmarken skal ledes fra to kommuner?

Vi etterlyser regional tenking og en større forståelse for målet med reformen. Det hevdes at Ringsaker har et lensmannskontor som er billig i drift. Politireformen handler imidlertid ikke om å kutte de dyreste tjenestestedene, men å redusere politiets administrasjon til fordel for operative politifolk. Og hvorfor er det en logisk konklusjon at det forebyggende arbeidet må legges ned hvis kontoret ledes fra Hamar?

I to andre store saker for regionen, sykehus og jernbane, er Ringsaker-ledelsen tydelig på at det er nødvendig å se regionens behov under ett. Dette perspektivet er fraværende når det gjelder politiet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00