Utbyggingen ved innsjøen Næra fikk dramatiske konsekvenser for dem som har bygget ulovlig. Totalt er 68 ulovlige byggverk avdekket. De to største utbyggerne, Jan Tore og Johs. Hemma har av kommunepolitikerne blitt pålagt å rive 22 av totalt 26 ulovlige bygg. Det handler om brygger, store hytter og en campingplass. Nå forhandler Johs. Hemmas advokat med administrasjonen i Ringsaker kommune om at en 15 kvadratmeter stor hytte, en brygge og en utedo få stå. Gis det aksept for dette vil Hemma til gjengjeld trekke alle øvrige klagesaker. Signalet fra administrasjonen er at man er positivt innstilt til et slikt kompromiss.

Et kompromiss kan ha mye for seg. Vi kjenner likevel en viss bekymring for utviklingen i Næra-saken. Først og fremst mener vi det er viktig at den tydelige holdningen som Ringsaker-politikerne inntok i denne vanskelige saken, blir stående. Kommunen hadde i årevis vært beryktet for sin slepphendte holdning til ulovlig bygging. Det omfanget som utbyggingen langs Næra-sjøen hadde fått, gjorde det nødvendig å statuere et eksempel.

Det er forståelig at kommunen ønsker å få avsluttet Næra-saken. Derfor kan de være fristende å akseptere at de relativt beskjedne byggene som Johs. Hemma ønsker å beholde kan få bli stående. Isolert sett er dette en god løsning for kommunen. Men i neste runde skal man etter all sannsynlighet inn i en lignende forhandlingsrunde med Jan Tore Hemma. Det ligger en fare for at man blir for ettergivende i disse forhandlingene, for å slippe evigvarende runder med saksbehandling.

Det er klokt å finne gode løsninger for begge parter. Men kommunens politiske flertall må først og fremst sørge for at området langs Næra ikke lenger er annektert av private utbyggere, men settes tilbake til slik det var opprinnelig. Alvoret i saken understrekes ved at politiet har innledet etterforsking for miljøkriminalitet. Politikere og administrasjon må ha styrke nok til å fullføre den viktige prosessen som har startet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00