Ulvesaken er et av de sterkeste uttrykkene vi har sett på mange år for den klassiske norske konflikten mellom by og land. Siktelsen av 12 jegere for ulovlig felling av ulv har virkelig satt på spissen en urban lovkultur som står opp mot en rural «vi ordner opp selv»-kultur. Sjelden har vi sett denne historiske konflikten komme til uttrykk på en så betent måte.

Temperaturen i ulvesaken har eskalert voldsomt. I går trakk Ove Mellem seg fra sitt verv som leder for viltfaglig utvalg i Elverum kommune, etter voldsomme utbrudd fra tilhørerbenken i tingretten. Mellem kom med klare advarsler om at domfellelser ville få konsekvenser. Uten omsvøp lovte han at saken ikke var over med dette. Truslene ble ikke konkretisert, men ingen kan være i tvil om at det lå alvor bak og at ulvedebatten på ingen måte er over.

Østlendingen gjennomførte i går en nettpoll, hvor nesten halvparten av dem som har svart er for ulovlig ulvejakt. Stemmegivningen har selvsagt ingen faglig tyngde som en seriøs meningsmåling, men den gir likevel en interessant indikasjon på at det er mange som støtter jegerne som setter loven til side. Det er all grunn til å tro at politiets aksjon skjerper konfliktene rundt rovdyrdebatten kraftig. Det er allerede et svært dårlig klima mellom forskere og rovdyrforkjempere på den ene siden, og jegere på den andre. Dette klimaet har blitt forverret som en følge av pågripelsene.

Det er sjelden det har vært så viktig at Økokrim har sikre beviser for domfellelse i en sak. Politiet har valgt å bruke de sterkeste virkemidlene som finnes. Mafiaparagrafen er bare brukt i saker mot Hells Angels eller i tunge narkotikasaker hvor det er godt organisert kriminalitet. Listen er lagt høyt når mafiaparagrafen tas i bruk her. Vi synes det er positivt at politiet tar organisert faunakriminalitet alvorlig. Men i denne saken har statsadvokaten ikke råd til å feile. Blir det ikke domfellelse frykter vi at situasjonen kommer ut av kontroll.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00