Behovet for en endring i organisasjonen både ut fra økonomiske hensyn, og endringer i samfunnet for øvrig, er det liten tvil om. Vi har ved flere anledninger etterlyst en større vilje til å se på om kommunen er organisert slik at den tilfredsstiller de kravene som stilles. Vi synes det er positivt at rådmann Kulild har startet denne prosessen, og ser det som naturlig at kultursjefstillingen også må vurderes i denne sammenheng.

Samtidig kan det ikke være tvil om at kulturens betydning i Hamar har blitt større de siste årene. Kulturhuset alene tilsier at kulturens plass nå har fått en institusjonell posisjon den ikke hadde før. Et Innlandets sentrum for kulturlivet er ambisjonen med huset. Det tilsier at det gjøres mer enn å drifte huset, slik oppgaven til kulturhusets leder og administrasjon er. Men Hamars kulturliv er mye mer enn Kulturhuset. JuniHamar har vist at kulturen nå er en viktig ingrediens i Hamars vekstmuligheter.

Derfor synes vi det er litt synd at den konstituerte kultursjefen har så beskjedne ambisjoner på egne vegne. Å ville drive teamarbeid er vel og bra, men man bør ikke være glad for at ansvaret for Kulturhuset tas ut av porteføljen når man får muligheten til å bekle en av Hamar kommunes viktigste jobber i minst et halvt år. Tvert imot bør den fungerende kultursjefen være sulten på jobben, og ønske å sette sitt fingeravtrykk på kulturlivet den perioden hun får.

Det er nemlig nok av saker å ta fatt på. Synlighet er et av de områdene som kan forbedres. Her kan Hamars kultursjef lære noe av sin kollega i Ringsaker. Rolf Jacobsen-boligen i Skappels gate har det ikke skjedd noe med. Dessuten må man gripe muligheten til å videreutvikle Festival-Hamar, som er i ferd med å bli noe stort. Kultursjefjobben i Hamar er viktig, både på kort og lang sikt. Vi ønsker oss offensive grep, selv om det er trangere tider for kommunen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00