Vi har årets til nå våteste døgn bak oss, og mer skal det bli. Selv om vi i Innlandet kom rimelig bra fra gårsdagens ekstreme nedbørsmengder, var dagen mer enn våt også for oss. I Oslo-området og sør og vestover var det nær unntakstilstander utover dagen, med ras, oversvømmelser, stenging av veger og jernbanespor, og evakuering av to barnehager.

Meteorologer ved Meteorologisk institutt fortalte media om varsler de aldri hadde sett maken til, med prognoser for mer enn 110 millimeter nedbør i løpet av 36 timer. For å gi et målbart bilde, tilsvarer dette over en meter med snø. Altså mer enn den snøen som kommer de fleste steder i løpet av en normal vinter.

Så vil det nok bli diskutert om dette kun er et enkelttilfelle, eller om det ekstreme været går inn som en del av et betydelig klimaskifte. En som har vært sterk og klar i saken denne uka, er USAs president Barack Obama. Mens regnskyene var på veg mot våre områder, sa han i en tale i Alaska at tiden hvor man fornekter at klimaendringer er menneskeskapt er forbi. Menneskelige aktiviteter bryter opp klimaet raskere enn vi trodde. Det kommer til å bli mer tørke, mer flom, høyere havnivå, mer migrasjon, flere flyktninger og mer konflikt, sa han.

- De som ikke tar dette på alvor eller vitser med det, er ikke skikket til å være ledere. Tida for å lytte til kritikerne, kynikerne og skeptikerne er forbi. Tida for å spille uvitende er helt klart forbi. De som foretrekker å ignorere vitenskapen, står mer og mer alene, sa han.

Så er det ikke dermed sagt at klimaverstingen USA er på glid over til et mer nyansert bilde på klimautfordringene. Presidenten har lite å hente i dette spørsmålet i en kongress dominert av svært konservative republikanere, og med mektige, pengesterke grupper som har alt å tape på en ny klimapolitikk. De vil fortsette å benekte at været rundt oss er mer ekstremt enn før, og at menneskers aktiviteter har hatt noen som helst innvirkning.. Det vil også de politiske slektningene her hjemme gjøre. Noen av dem er ledere, stikk i strid med hva USAs president mener er kvalifikasjonen til å ha lederoppgaver.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00