Karrieren til den frittalende gruppelederen i Ringsaker endte med eksklusjon på livstid. Styremøtet hvor Einar Glasø truet med å «kaste Arnkværn veggimellom», mens Arnkværn «ba Glasø ta av seg brillene», var slutten på Arnkværns karriere i Frp.

Om det ikke kreves boksehansker, hjelper det i hvert fall å være tykkhudet i Hedmark Frp. De siste to årene har vært begivenhetsrike. I januar 2014 forsvant Tom Synstad ut av Ringsaker Frp. Han ville ikke være med i et parti som baserte seg « ... bare på løgn og falske historier».

I november samme år meldte en bitter Anita Baksetersveen seg ut av Ringsaker Frp, noe som førte til at partiet var uten representanter i kommunestyret. Vibeke Landre trakk seg som leder for Løten Frp, Tone Coucheron oppga en ukultur i Hamar Frp som grunn for overgangen til Høyre i 2014. Mens Geir Tjugum trakk seg i protest som fylkesleder samme år. I Løten Frp blir det nok lenge til den beryktede jubileumsfesten i desember 2013 glemmes, da en av festdeltakerne anmeldte to andre for voldtekt.

For Ringsaker Frp er det selvsagt ingen heldig situasjon når begge kommunestyrerepresentantene i forrige valgperiode har forsvunnet ut av partiet. Slikt gir ikke politisk innflytelse, og skaper forvirring hos velgerne. Dessuten er det utvilsomt et tap for partiet at en synlig politiker som Hans Kristian Arnkværn ekskluderes.

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen vil ikke si noe om saken. Vi må se framover og jobbe med å vinne velgere er hans budskap. Det samme sa han da uroen i mange Frp-lag i Hedmark toppet seg i 2014. Vi tror ikke det blir ro i Hedmark Frp før det er etablert en partikultur hvor man takler uenighet på andre måter enn å by hverandre på juling. Først når den erkjennelsen er der kan det politiske arbeidet gi frukter. Da kommer også velgerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00