Faktisk er det ikke betalt halleie på et halvt år. Heller ikke andre kreditorer har fått pengene sine. Dette er det dystre bakteppet for en håndballklubb som snart skal flytte inn i en hall til 70 millioner kroner, med den samme kommunens velsignelse. Storhamar håndball står med ett bein i skifteretten, og er helt avhengig av at formannskapet aksepterer en forlengelse av avtalen om tilbakebetaling av gjeld.

Det er vel å merke en avtale som ble inngått i 2013 da klubben fikk ettergitt 2,8 millioner kroner i gjeld. Restgjelden som skulle betales tilbake var den gangen på nær 800.000 kroner. Nå har gjelden økt med 445.000 kroner. Det er lett å se at Storhamar håndball Elite har store utfordringer hvis de skal klare sine forpliktelser i framtida.

Skal vi lete etter noe positivt må det være at klubbens ledelse ikke ber kommunen ettergi gjeld. Det uttrykkes vilje til å betale, men det er nødvendig med en ny nedbetalingsavtale. Øvrige kreditorer må imidlertid bla opp. De får bare halvparten av det de har til gode. Fungerende rådmann Terje Halvorsen sier grensen for hvor langt kommunen kan strekke seg er svært nær. Det er et synspunkt vi er enige i. Vi minner om at ordfører Morten Aspeli (Ap) i 2012 uttalte at Storhamar håndball måtte vise at de kan håndtere halleien. Det har de ikke gjort.

Vår frykt er imidlertid ikke primært knyttet til gjeld som Hamar kommune nå har utestående. Snart skal Storhamar flytte inn i ny hall. Det er økte inntekter som en følge av ny hall klubben knytter alt håp til når det gjelder å bedre økonomien. Det er dette som skal gi Storhamar håndball en bærekraftig økonomi. Intet ville være bedre. Rådmannen skriver imidlertid i sin innstilling at det er usikkert om dette slår til. Det bør være et varsku til politikerne når avtalen om nedbetaling av gjeld skal behandles. Håndballhallen kan bli en langt større økonomisk belastning for kommunen hvis det viser seg at anslagene til Storhamar er for optimistiske.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00