Det er krise i mediebransjen. I alle norske mediehus gjennomføres det nå betydelige kostnadskutt. Det blir færre journalister som skal formidle det vi tror er vesentlige nyheter for leserne, enten det gjelder i papiraviser, nettaviser eller på mobiltelefonen. Tidligere har kostnadskuttene kommet fordi leserne sviktet trykte medier, og ikke var villige til å betale for innhold på nett. Mens avisopplagene faller jevnt og trutt, kommer annonsefallet brått og kraftig. Det krever at mediehusene reagerer raskt. Ikke alle har en solid egenkapital å tære på, for noen betyr det slutten hvis man ikke hurtig tilpasser kostnadene til inntektene.

På Nordiske Mediedager i Bergen som pågår akkurat nå, sa kulturminister Thorhild Widvey at hun vurderer å innføre lavmoms i statsbudsjettet for 2015. I dag er papiravisene fritatt for moms, mens innhold på digitale plattformer har full moms på 25 prosent.

Slik situasjonen er akkurat nå, er hele den norske mediebransjen i fare. Vi tror derfor det vil være klokt å holde fast ved nullmoms for både papiravisen og digitale medier i overskuelig framtid. Nyheter vil alltid skape sinne og irritasjon hos noen, og glede hos andre. Men et samfunn uten frie og uavhengige medier er et skremmende scenario. Hvem skal for eksempel formidle hva som skjer i et lokalsamfunn hvis det ikke finnes et uavhengig mediehus? Hvem har journalistisk kraft til å hente fram de nyhetene som politikere, næringslivsledere og andre med maktposisjoner ikke ønsker fram i lyset? Bloggere, Facebook og Google tar ikke på seg en slik rolle.

Antall journalister blir færre og færre. Effektiviseringen gjør at medienes innhold blir likere og likere. Vi trenger medier med egenart, som publiserer innhold som er troverdig og underlagt den presseetikk vi har i Norge. Derfor bør regjeringen frita alle nyhetsmedier for moms, slik at det er mulig å komme gjennom den store digitale transformasjonen vi nå opplever. Hva slags momsregime man skal ha i framtida får vente til mediene igjen er i stand til å tjene penger og utføre sitt samfunnsoppdrag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00