Valgdeltakelsen ved kommunevalgene har vært relativt lav over flere tiår. Omkring 60 prosent av velgerne benytter stemmeretten sin når det skal velges kommunestyre og ordfører. Det er nesten 15 prosent lavere enn ved stortingsvalgene. Riktignok så vi et lite oppsving ved kommunevalget i 2011. Dette kan nok i stor grad tilskrives den spesielle situasjonen Norge opplevde 22. juli samme år, da 77 mennesker mistet livet etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya.

Selv om mediene ikke kan ta ansvaret for at folket deltar i valg, har vi en mulighet til å være med på å påvirke valgdeltakelsen. Ved å vise velgerne at kommunevalget handler om saker som har stor betydning for dem i deres egen hverdag, kan interessen for å stemme øke. Kommunevalget handler for eksempel i vår region om løpende inntak i barnehagene, antall ansatte i hjemmehjelpen, hva det skal koste for barn og unge å bruke idrettsanleggene eller hvor mye hver enkelt må betale i eiendomsskatt. Det er med andre ord gode grunner til å stemme.

I år har NRK for første gang bidratt til en bred mobilisering foran kommunevalgene. I hele Norge har landets største medieinstitusjon inngått samarbeid med de lokale mediehusene for å arrangere valgdebatter. Slik kan NRK bruke sin overlegne kompetanse på lyd og bilder, og sin unike posisjon som lisensfinansiert allmennkringkaster, sammen med de lokale mediehusenes dybdekunnskap om de lokale sakene.

I Hamar hadde vi et godt eksempel på nettopp dette, da NRK produserte og ledet utspørring av de lokale ordførerkandidatene sammen med Hamar Arbeiderblad. I en medievirkelighet hvor det blir stadig viktigere å være tett på mediebrukerne, kan både NRK og lokalavisene tjene på samarbeid. Vi håper derfor at NRK også ved senere anledninger ser at NRKs sterke posisjon kombinert med lokalavisenes nærhet til sine lesere kan være en suksessformel. I første omgang får vi håpe at samarbeidet bidrar til økt deltakelse ved dette kommunevalget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00