Dagsrevyen har den siste tida fått kritikk for å neglisjere distriktene. Kommentator Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad påviste at et kioskran i Oslo fikk høy prioritet, mens milliardkontrakter til verft på Vestlandet ender i «Norge i dag». En opptelling gjort av avisen Nationen viste at det i løpet av en uke bare var to lengre innslag fra andre steder enn de store byene.

Debatten er ikke ny. Nesten til kjedsommelighet kommer de samme argumentene fra NRK-ledelsen som tidligere. Man erkjenner at Distrikts-Norge dekkes for dårlig. Publiseringsredaktør i NRK, Stein Bjøntegård, skylder denne gangen delvis på at distriktskontorene til NRK gjør en for dårlig jobb med å lage nyheter som passer inn i Dagsrevyen. Samtidig påpekes det at nyhetene i Dagsrevyen må være relevante for alle. Derfor må det være en riksprofil på stoffet fra distriktene.

Vi har selvsagt forståelse for at Dagsrevyen må ha en nyhetsprofil som er allmenn, eller «et leirbål i Norge» som er uttrykket nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord bruker i et intervju med Klassekampen. Men spørsmålet er også om ikke Dagsrevy-ledelsen i større grad burde se nyhetsrelevansen med distriktsøyne. Innslag fra mindre steder kan raskt vurderes som mindre interessant, fordi de ikke oppleves som relevante for et Oslo-publikum. Innslag fra Oslo oppleves som vesentlige, fordi NRK-ledelsen selv sitter i Oslo. Det er altså ikke gitt at et kioskran i hovedstaden eller en ny teateroppsetning er vesentlige nyheter for distriktsseerne, selv om det skjer i Oslo.

I stedet for den rituelle knebøyen med å gjenta at man «sikkert kan bli flinkere til å speile hele landet», og samtidig avvise kriteriene for Nationens undersøkelse, hadde vi ønsket at NRK-ledelsen gikk inn i problemstillingen med et større alvor. Hva med en egen undersøkelse som viser i hvilken grad hele Norge får en plass i landets viktigste nyhetssending på TV? Det kunne også være interessant om NRK hadde vurdert sendingens relevans sett fra andre steder enn de store byene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00