I begge tilfellene ber bransjeorganisasjoner og ansatteinteresser regjeringen foreta en omvurdering av sin politikk.

På debattplass i dagens avis går lastebileierne ut mot den nye ordningen med bompengebrikker for utenlandsk tungtransport. De utenlandske transportørene blir pålagt å ha brikker i sine biler, men hva hjelper vel det når regningen skal sendes i ettertid. Lastebileierne spår at regningene vil havne i søppelbøtta, og at både det norske samfunnet og du og jeg som bompengebetalere vil fortsette å tape på den utenlandske bomsnikingen. Bransjens egne beregninger viser at hele 17 prosent av transportkostnadene på enkelte strekninger kommer fra bomstasjonene. Hvis utenlandske aktører i stor grad kan se bort fra 17 prosent av kostnadene, innebærer dette en kraftig konkurransevridning. Lastebileierne krever ordninger som gir like vilkår. Andre land får til dette.

Den andre saken er regjeringens forslag i statsbudsjettet om å heve den momsfrie grensen for netthandel med utlandet fra 200 til 500 kroner. Både NHO og organisasjonen Virke reagerer sterkt, og mener at det som i realiteten er ren subsidiering av handel med utlandet, vil føre til et tap av mange tusen arbeidsplasser i Norge og nedleggelse av forretninger. NHO mener det er som å løpe 100 meter der norske aktører stiller med 25 meter tillegg. Virke mener hele ordningen med momsfritak bør avvikles, med moms fra første krone. Ordningen er særnorsk, og norske nettbutikker har allerede vært på banen og truet med å flytte utenlands for å oppnå samme gunstige vilkår som sine utenlandske konkurrenter.

I begge disse tilfellene står norske arbeidsplasser i fare. Vi har vondt for å tro at det er dette regjeringen egentlig vil - når den får tenkt seg litt om.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00