Vi har fått hjemlig politisk bråk om asylkompromisset til EU. Etter intens tautrekking mellom medlemslandene i EU er man nå blitt enige om en avtale. Målet er at de europeiske landene skal ta et felles ansvar for flyktningstrømmen til Europa. Slik det er nå blir landene langs Middelhavskysten sittende med størstedelen av utfordringene, mens de andre landene helst vil ta imot så få flyktninger som mulig.

Den tyske forbundskansler Angela Merkel er blant de statsledere som har tatt til orde for at EU skal ha et felles ansvar for å ta imot asylsøkere. Det skal skje ved at det opprettes mottakssentre for migranter som kommer fra Middelhavet, for deretter å fordele de som har reelt behov for beskyttelse til alle medlemmene av EU.

Det har vært svært krevende å få i stand avtalen. De østeuropeiske medlemslandene er spesielt kritiske, og har krevd at det skal være frivillig å si ja til flere flyktninger.

Også her i Norge er avtalen omdiskutert. Tidligere leder i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, har gått lengst. Han mener Frp må bryte regjeringssamarbeidet med Høyre og Venstre hvis Norge slutter seg til asylkompromisset. De to tidligere Frp-statsrådene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug har begge uttalt seg svært kritisk til asylkompromisset, fordi de frykter at det innebærer at Norge må ta imot flere flyktninger enn man ellers ville gjort.

Få politiske saker krever globale løsninger i så stor grad som migrasjonsspørsmålet. Derfor tror vi Frp i stedet bør se på fordelene ved denne avtalen. Det er mange svakheter ved EU, men en av styrkene er utvilsomt muligheten til å håndtere utfordringer som ikke rammer bare et enkelt land. Avtalen er et skjørt byggverk. Et land som Norge har lange tradisjoner for å bidra til et slikt felles løft. I bunnen av avtalen ligger kravet om at bare asylsøkere med et reelt beskyttelsesbehov skal få opphold. Norge bør ikke være blant de landene som underminerer denne avtalen. Også Frp trenger en samlet europeisk grep på asylpolitikken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00