Murpuss faller av veggene, det er nedslitte dusjer og toaletter og spiker som stikker opp fra gulvene. Da Hamar Arbeiderblad forsøkte å komme inn på skolen for å avdekke forholdene ble avisens journalist og fotograf nektet adgang. Vi stiller oss undrende til at skolens ledelse har noen interesse av å ønsker å skjule virkeligheten på denne måten.

Situasjonen kommer ikke som noen overraskelse, sier Aasa Gjestvang (Sp) som er fylkesråd med ansvar for videregående skoler i Hedmark. Oppussing er på gang, og det er satt av 20 millioner kroner til rehabilitering. «Det har vært til "å leve med", tillegger hun. Det spørs om elevene er helt enige med henne i det. En bekymringsmelding ligger nå hos kommuneoverlegen

Men at situasjonen ved Jønsberg er velkjent, har Gjestvang rett i. Allerede i 2012 hadde Hamar Arbeiderblad en reportasje fra internatet på Jønsberg. Også den gangen skrev vi om en « ... stinkende guttedo, avflasset maling og kjellervegger som smuldret opp». Også den gangen sa Aasa Gjestvang at hun var kjent med tilstanden. I 2012 stipulerte hun oppussingsbehovet til 30 – 40 millioner kroner. Det er lenge siden.

Vi minner om at Gjestvang i 2013 jublet over det gode fylkesbudsjettet for videregående skole. Investeringen skulle blant annet komme internatet på Jønsberg til gode. Skifertaket er riktignok skiftet, men utover det har ikke elevene som bor på internatet sett noe til forbedringene.

Derfor hilser vi velkommen den annonserte oppgraderingen av internatet, men vi forstår samtidig at det er stor utålmodighet etter å se at noe faktisk skjer. Ventetida har vært lang og misnøyen økende. Vi spør oss også hvor langt man kommer med 20 millioner kroner i 2017, når behovet for oppgradering ble anslått til det dobbelte for fire år siden. Forholdene ved internatet er uverdige. Det kan alle være enige om. Nå holder det ikke lenger å si at man kjenner situasjonen. En omfattende rehabilitering er påkrevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00