I slutten av januar sjekket magasinet Fagbladet antall ledige stillinger for helsearbeidere i de ti største kommunene i landet. Selv om det totalt fantes 78 utlyste stillinger for helsefagarbeidere og 144 sykepleierstillinger, var det i snitt kun én heltidsstilling i hver kommune. I Oslo ingen.

Problemet er velkjent i Hamar. Mange små stillinger og stor bruk av vikarer skaper utfordringer for dem som jobber. Brøkstillinger gir rett og slett ikke nok å leve av. Å spe på med vikariater gir ikke stabil inntekt, opptjent pensjon eller mulighet for lån til bolig. Hverdagen blir dermed utrygg, uforutsigbar og vanskelig å planlegge når man kanskje i tillegg har unger i barnehage, på skole og SFO, og en familiær kalender å forholde seg til.

Det er lett å forstå at unge mennesker blir usikre på om de kan satse på en stabil inntekt innenfor helsesektoren. En høy andel deltidsstillinger risikerer å gjøre hele helsefaget mindre attraktivt og kan gå ut over rekrutteringen til yrket. Det er lite framtidsrettet å hevde at «mange ønsker å jobbe deltid» og bare fortsette deltidspraksisen, når Fagforbundet anslår at vi om 18 år kommer til å mangle så mye som 60.000 helsefagarbeidere og 30.000 sykepleiere på landsbasis.

Hamar kommune jobber derfor med å endre kulturen i helse- og omsorgssektoren. Ett av tiltakene har vært å opprette en bemanningsenhet. Her er det ti hele stillinger, som dekker mye av vikarbehovet og gjør at de ansatte jobber på opptil fire forskjellige avdelinger. Det toårige prøveprosjektet er halvveis, og har gitt Linda Willmand, som HA skrev om lørdag, en ny tilværelse. Fra en uforutsigbar arbeidshverdag med 11 prosent stilling og tilkallingsvikariater, fikk hun fast jobb, stabil inntekt – og «ja» fra banken til å ta opp huslån.

Det går sakte, men Hamar kommune kan vise til en svak, men gledelig bedring. I januar i fjor var gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og omsorg 56,7 prosent. I januar i år var den økt til 57,6 prosent. Ordninger der man jobber på tvers av flere avdelinger, viser seg altså å virke positivt. Og den måten å være fleksibel på, må være vesentlig bedre for de ansatte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00