Politiet, kommunene, fylkeskommunen, Nav, skatteetaten, utelivsbransjen og drosjenæringen bør alle ha felles interesse i å få bukt med pirattaxikjøringen i vårt distrikt. Drosjeeier Vegard Andersen reiste en viktig debatt gjennom sitt innlegg i HA forrige uke, der han anslo at minst fire millioner kroner kjøres inn og unndras skatt av piratsjåfører hvert år, bare i Hamar.

En ting er at dette undergraver den lovlige taxivirksomheten og stjeler markedet fra den etablerte drosjenæringen. Når sjåfører med løyve må konkurrere med pirater, vil det gå ut over inntektene og igjen gjøre det mindre attraktivt å være taxisjåfør på kvelds- og nattetid i helgene, som særlig er det aktuelle tidspunktet her. En annen side av saken er den utryggheten man som passasjerer utsetter seg for ved å velge en pirattaxi, men som kanskje ikke ligger fremst i bevisstheten når man skal hjem etter en natt på byen. Setter man seg inn i en fremmed bil, uten taxiskilt på taket og kjøreløyve i orden, bidrar du til lovbrudd. Du kan ikke være sikker på at sjåføren er edru eller at han har førerkort i det hele tatt. Du kan ikke være sikker på hans kjøreegenskaper eller kjennskap til veier og steder i området. Du har heller ingen garanti for at sjåføren har edle hensikter, og løper en risiko for ran eller overgrep.

Kommunen og politiet har vært i dialog om tiltak for å stanse piratdrosjene. Taxiforbundet møtte politiet og fylkeskommunen i fjor høst, men foreløpig er det ikke satt inn konkrete tiltak. Vi ser positivt på at enkeltpersoner som Andersen engasjerer seg. Han ønsker å samle alle involverte til et møte, og det bør være i alle de nevnte instansenes interesse. Debatten på sosiale medier i etterkant av HAs saker om dette viser at mange synes ordinær drosje er for dyrt, at de ikke er tilgjengelige nok og at ventetida er for lang. Alt det må også evalueres, for brukernes valg har stor innflytelse på markedet - både det lovlige og det illegale. I bunn og grunn er det særlig ett tiltak som vil virke; at vi slutter å bruke pirattaxier. Uten kunder, intet marked og dermed forsvinner tilbyderne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00