Det pågår altså en storoffensiv for å digitalisere klasseromsundervisningen og gjøre elever og lærere mindre avhengige av de tradisjonelle skolebøkene. Den systematiske satsingen kan ses i mange kommuner i landet, og Arbeiderpartiets Trond Giske har sagt de ønsker å bruke en halv milliard kroner i året på å kjøpe nettbrett eller pc til alle norske elever.

Selvfølgelig har digitale hjelpemidler vært i bruk i skolene i flere år. Men når hver enkelt elev får «sitt eget» nettverktøy, kan skolene legge opp en helt annen gjennomgående, individuell og tilrettelagt undervisning. Nettbrettet kan være relevant i så å si alle fag. Det brukes til lesing, skriving, presentasjoner, tegning, filmproduksjon, musikk og research på en interaktiv måte som langt overgår papirlærebøkene. Det engasjerer og aktiviserer elevene. Det er bra.

Det er svært viktig at skolen bidrar til sosial utjevning og likestilling mellom elever som har og ikke har tilgang på digitale verktøy hjemme. For ikke å sakke akterut, trenger alle opplæring i bruken av nettbrett, slik at de er komfortable med plattformer som er integrert i stadig flere områder i samfunnet.

Ankepunktene er likevel til stede. I en studie publisert i mai i år advarer hjerneforskere mot å hoppe over stadiet der barna lærer å skrive for hånd. Hjernen jobber og utvikles forskjellig om man bruker hånda eller tastaturet. Blyant og papir skal ikke undervurderes når det gjelder å lære. Likevel er det selvfølgelig urimelig å mene at alle elevbesvarelser, innleveringer og stiler skal skrives for hånd. Det er bare ikke slik vi jobber lenger.

Nettbrett har en økonomisk side kommunene må sikre at de har dekning for. Når nettbrett først er innført, kan det ikke tas ut og inn av budsjettet fra skoleår til skoleår. I tillegg må lærerne kontinuerlig videreutdannes, så de er digitalt oppdatert. Og når elevene har tilgang til «hele verden» inn på brettet, må kildekritikk få en større plass i alle fag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00