Utelivsbransjen ønsker å få lov til å servere alkohol like lenge som nabokommunene Brumunddal og Elverum. Der er kranene åpne til 02.30 og 03.00. I Hamar har politikerne lagt seg på en mer restriktiv linje. Halv to er siste mulighet til å få kjøpt alkohol.

Vi har ingen problemer med å forstå at utestedene ønsker å skjenke lenger. Det handler ganske enkelt om muligheten til å øke inntektene. Også vi ønsker at Hamar skal ha et levende og attraktivt uteliv. Men dette må veies opp mot politiets bruk av ressurser nattestid, for å ta seg av uro i sentrum. Senere stenging betyr mer bråk og mer bruk av politipatruljer, som ellers kunne prioritert mer alvorlig kriminalitet på dagtid.

La oss også minne om undersøkelsen som ble gjort da Hamar innskrenket sine skjenketider i 2008. Volden i sentrum natt til lørdag og søndag ble halvert. Det er en god grunn til å beholde dagens skjenketider, selv om vi ser at nabokommunene er mer liberale. De politikerne som støtter utvidete skjenketider må også ta et ansvar for politiets ressursbruk, og for en mulig økning i antall personskader i sentrum i helgene. For første gang hadde Hamar færre voldssaker enn Elverum og Kongsvinger. Både politi og natteravner meldte om en markant forandring i sentrum. Mindre vold og dumme slagsmål, sa natteravnsjef Frank Martinsen den gangen.

Arbeiderpartiet har allerede tonet flagg og sier nei til en liberalisering av skjenketidene. Vi synes det er bra at partiet tar et klart standpunkt i en sak hvor det er lett å bli upopulær. By- og bygdelista har ikke bestemt seg. BBL-gruppa delte seg da saken var oppe i komiteen for helse- og levekår.

Vi minner om at Einar Busterud (BBL) var ordfører også da Hamar innførte dagens skjenketider. I 2010 oppsummerte han at han var strålende fornøyd med resultatet, og sammenlignet med røykeloven som også innskrenker den enkeltes rettigheter til fordel for fellesskapet. Vi kan ikke se at noe har endret seg siden den gang. BBL bør stemme samlet for nei til liberalisering.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00