Ti kommuner i Oppland og Hedmark har avgitt høringsuttalelse om regjeringens forslag til reservasjonsrett for fastleger. Det handler selvsagt om retten til å reservere seg mot å gi en gravid kvinne henvisning til abort. NRK melder at samtlige av kommunene i Innlandet har avvist forslaget, enten enstemmig eller med stort flertall.

Lokalpolitikere fra Høyre og Fremskrittspartiet har i stor grad bidratt til et massivt nei til den foreslåtte reservasjonsretten. Dette er et trekk vi kjenner igjen over hele landet. Reservasjonsforslaget er en hestehandel mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti, basert på samarbeidsavtalen til de fire borgerlige partiene som utgjør regjeringens flertall i Stortinget. Innholdet ser ikke ut til å tåle den vurderingen som nå gjøres rundt om i kommunene. Lokalpolitikerne står fast på kvinnenes rett til selvbestemt abort, som vi har hatt i over 30 år.

Høringsrunden er ikke avsluttet, men alt peker i retning av at den bare ytterligere forlenger den ydmykelsen som regjeringspartiene har gått gjennom siden reservasjonsretten ble lansert. Statsminister Erna Solberg sa i forbindelse med de store demonstrasjonene på kvinnedagen 8. mars, at hun ikke forsto at dette var en stor likestillingssak. Hun har helt sikkert forstått det nå. Også KrF-leder Knut Arild Hareide bør nå ha kommet til et punkt hvor han erkjenner at denne saken ikke kan vinnes. Regjeringspartiene slåss nå mot sine egne ordførere ute i kommunene. Det blir en uverdig situasjon hvis den skal fortsette stort lenger.

Vi tror regjeringen gjør klokest i å trekke forslaget om reservasjonsrett, slik det nå foreligger. Kristelig Folkeparti er nøkkelen til dette. Hareide har selv uttalt at han ikke har klart å få forståelse for hvorfor reservasjonsretten ikke betyr en svekkelse av abortloven. Nå bør han snarest bes statsministeren om å trekke saken. Kanskje kan de sammen finne en annen av hjertesakene til KrF, som kan flagges som et eksempel på at partiet får noe igjen for å være H/Frp-regjeringens støtteparti.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00