Regjeringen forsøker å komme på offensiven hos velgerne igjen. Søndagsåpne butikker skal gjenskape inntrykket av en borgerlig regjering som gir folk flest mer frihet i den daglige tilværelsen. Responsen fra de største aktørene her i regionen må være en skuffelse. Verken CC Stadion, Maxi eller Mølla ønsker å holde åpent på søndager. Det er grunn til å merke seg senterlederen på Maxi, Dagfinn Lerberg, som sier at dette er noe man absolutt ikke ønsker.

Nå er det ikke handelsstanden alene som skal avgjøre dette. Søndagsåpne butikker har både prinsipielle sider, og for noen er det dessuten et verdispørsmål. Ønsket om frihet til selv å bestemme når man skal handle, står sterkere og sterkere i befolkningen. Valgfrihet har en helt annen betydning enn det hadde for 20-30 år siden. Samtidig er det også dem som er opptatt av søndagen som en hellig dag i religiøs forstand, og enda flere som uttrykker et behov for en dag i uka som er roligere og annerledes enn uka for øvrig.Vi vil på ingen måte avvise at det finnes gode argumenter for søndagsåpne butikker. Norge har blitt et langt mer fleksibelt samfunn de siste 10-15 årene. Vi jobber til ulike tidspunkt, og har fri på ulike tidspunkt. Et mer dynamisk samfunn tilsier at åpningstidene endrer seg. Selv om fagbevegelsen argumenterer mot ugunstige arbeidstider for de ansatte i varehandelen, er det samtidig slik at også de har behov for å handle på andre tidspunkter enn i arbeidstiden.Vi er likevel av den oppfatning at behovet ikke er stort utenfor de aller største byene. De tydelige signalene fra kjøpesentrene i vår region tilsier dette. Basistilbudet innenfor dagligvarebransjen finnes allerede. Omkostningene for kjøpesentrene vil bli for store. Kanskje risikerer vi butikkdød som en følge av en meningsløs konkurranse om et marked som ikke er der. Vi registrerer at næringsorganisasjonene ikke har frontet søndagsåpne butikker veldig høyt. Det ser ikke ut til at dette blir den vinnersaken for regjeringen som den så sårt trenger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00